Skip to content

De interna sidorna

Nu har funktionen "Protokoll och utskick" lagts till på de interna sidorna för att beskådas. Det senaste utskicket samt protokoll från årsmötet finns ute. Äldre protokoll kommer också läggas upp så småningom.