Skip to content

Selma

De interna sidorna

Nu har funktionen "Protokoll och utskick" lagts till på de interna sidorna för att beskådas. Det senaste utskicket samt protokoll från årsmötet finns ute. Äldre protokoll kommer också läggas upp så småningom.

Spexflix

 • by

Det går sakta, men säkert framåt med hemsidan. Nu har det fyllts på med en massa filmer på Spexflix-funktionen. Det kommer mer och mer nyheter längre fram. Håll ut!

 

Har du problem med inloggning, men hade inloggning på gamla hemsidan? I så fall behöver du höra av dig till fredrik@bonde.pp.se för att få tillgång till ett nytt konto som skall aktiveras!

 

Årsmötet avklarat

 • by

Årsmötet hölls lördagen den 4 april kl 12.00, och på grund av den rådande situationen med Covid-19 var själva mötet online. Själva arbetsdagen + kalas är för närvarande ej bestämt, men det kommer kommuniceras när det väl är dags!

Protokoll kommer läggas upp på medlemssidorna snart, för att se allt och lite till är det bara att logga in!

Uppdatering kring själva styrelsen och kontaktuppgifter kommer också göras snart.

 

Simma lugnt!

Utskick

 • by

Alla ni som är medlemmar i FGV har snart ett utskick och ett trevligt skivpacket (för de som beställt) i brevlådan. Ni som har Guldmedlemskap (eller Silvermedlemskap för den delen) bör veta att Vera-skivan inte kommer att skickas med i skivpaketet denna gång dessvärre. Kompensation utlovas lite längre fram, så man får helt enkelt ge sig till tåls. Den som väntar på något gott...

Dags att söka!

 • by

Nu är sökningarna i fullgång för det nya Chalmersspexet 2020!

Känner ni någon som är sugen på att sy? Hoppa runt på scen? Spela ett instrument? Hålla i trådarna? Eller kanske är det rent av du som är sugen på att söka? Då är det bara klicka sig in på www.chalmersspexet.se och fylla i en ansökan!

 

Det nya Chalmersspexet tar form + sök Directeur!

 • by

Den 10 juni 2019 togs ett enhälligt beslut av de då sittande chalmersspexen att Bob och Vera skulle läggas ner och ett nytt Chalmersspex skulle startas där alla poster kan sökas oberoende av könsidentitet.

Under sommaren sammanställde Claes “Clae$” Johansson en rappport baserat på svaren från enkäterna som gått ut under hösten 2018 och våren 2019. I augusti samlades arbetsgruppen bestående av directeurer, inspextorer, FGV:s ordförande och utredningsansvarige Claes “Clae$” Johansson för att diskutera vilka aktiviter som måste startas för att det nya Chalmersspexet skulle kunna startas. Två aktiviteter ansågs av gruppen vara av grundläggande karaktär:

 • Produktionsperiod för det nya spexet
 • Rekrytering av Directeur(er)

Arbetsgruppen landade i fyra alternativ avseende produktionsperiod och genomlyste dessa med riskanalys och utifrån denna rankades alternativen. Detta presenterades vid Veras och Bobs respektive kommittémöten. Det framkom då att inte alla i de aktiva spexen hade samsyn med arbetsgruppen om produktionsperiod för första året med det nya chalmersspexet.

För att komma framåt i frågan beslöts att de aktiva från Bob och Vera som är intresserade av att vara med och starta det nya spexet skall vara beslutsmässiga i frågan om hur produktionsperioden skall vara. Detta möte utlystes till den 19:e september.

På mötet den 19:e september fanns tre beslutspunkter på agendan:

 • Spexets långsiktiga produktionsperiod
 • Arbetsgruppens mandat
 • Premieredatum för första året

19 september beslutades följande:

 • Det långsiktiga      produktionsåret skall ha sin premiere under april månad, en vårperiod i Göteborg och en höstperiod med bland annat nollanföreställningar och en turnéperiod under hösten.
 • Den centrala arbetsgruppen för nya Chalmersspexet skall bestå av sittande directeurer i Bob och Vera, Inspextor och Inspextris, ordförande i FGV samt 2-3 övriga intressenter bland aktiva spexare. Arbetsgruppen fick i uppgift att agera valberedning för att nominera Directeurer till det nya spexet. Vid kommittémöte i oktober kommer Directurer samt Intressenter till arbetsgruppen att röstas fram av mötet.
 • Urpremiere för det första Nya Chalmersspexet kommer att vara i september 2020 och kommer att ha en spelperiod i Göteborg och en turnéperiod under hösten 2020.

Nu ser vi framåt!

Det är väldigt viktigt nu att se framåt och att vi alla fokuserar på att bidra till skapandet av det nya spexet. Nu släpper vi det gamla och går in i nya förutsättningar och nya möjligheter. Väldigt viktigt att alla respekterar detta och bidrar med positiv energi till skapandet av det nya Chalmersspexet.

Sök directeur 

Vi är nu ute efter folk som kan tänka sig att sitta som directeur i det Nya Chalmersspexet. Ansökningar kan skickas till directeur@bob.chalmersspexet.se eller directeur@vera.chalmersspexet.se senast den 6/10. Intervjuer kommer skötas utav ovanstående arbetsgrupp, och nominerade kandidater kommer sedan väljas in på ett möte utav intresserade av att sitta i det Nya Chalmersspexet.

Nytt Chalmersspex

 • by

Det nya arbetet kring att starta upp ett nytt Chalmersspex är i full gång och förväntas vara klart och ses i ny form redan nästa år 2020. Mer information om detta kommer senare!

 

Ny hemsida och under uppdatering

 • by

Senaste nytt är hemsidan är på gång och att det sker en uppdatering under tiden. Det fylls löpande på i Arrkivet och annat smått och gott.

Hej och välkommen till Föreningen Gamla Västar!

 • by

Detta är sidan för dig som är gammal eller ny spexare! Eller för den delen inte alls, bara nyfiken kan man också vara! För att läsa mer om oss, nyheter eller kanske logga in för dig som är medlem är det bara att klicka runt!