FGV – vilka är vi?

FGV står för Föreningen Gamla Västar och enligt FGV:s stadgar har föreningen ”till ändamål att främja Chalmersspexens framtida fortbestånd samt verka för dess dokumentation”.

FGV arbetar kontinuerligt med att se till att alla Chalmersspex blir dokumenterade på ett så bra sätt som möjligt för att eftervärlden kan få möjlighet av att njuta av allt det roliga som Chalmersspexen gjort genom åren. Detta görs genom att:

  • Publicera böcker, skivor och lexikon
  • Säkerställa att manus, affischer med mera arkiveras på landsarkivet
  • Ansvara att video och filminspelningar från gamla Chalmersspex bevaras och säkras upp för framtiden

Att främja Chalmersspexets fortbestånd är FGV:s främsta uppgift och detta görs på två olika sätt. Först och främst agerar FGV bollplank till årets Bob- och Veraspex samt stöttar i frågor som är viktiga inte bara för årets utan även kommande års spex. Exempel på detta kan vara framtagandet av en ny logga eller att genomföra en utredning kring hur spexet kan agera för att stå emot det ständigt ökade mediabruset. Utöver detta sätter FGV även upp nyuppsättningar av gamla spex. Detta görs dels för att det är väldigt roligt och dels för att det på ett mycket bra sätt förenar nya och gamla spextraditioner och på så sätt skapar ett ovärderligt nätverk mellan gamla och nya spexare.

 

Styrelsen

Styrelsen består av de av spexkommittéerna utsedda Inspextor och Inspextris, Directeur, Casseur och Skivkommitté från de nuvarande Bob- och Veraspexen samt fem ledamöter som väljs på det ordinarie årsmötet.

Styrelsen har sitt säte i Göteborg och har i uppdrag att förvalta FGV. Detta görs främst genom att säkerställa geomförandet av nyuppsättningar och jubiléer, dokumentation av alla genomförda spex. Styrelsen jobbar även aktivt med att stötta de nuvarande spexen i frågor som inte enbart berör årets spex utan även har stor betydelse för kommande års spex. Vid behov tillsätter styrelsen externa projektgrupper för att utreda hur en så bra lösning som möjligt kan skapas för den aktuella frågeställningen.

 

FGV:s styrelse består av:

 Post/NamnSpexårAnsvarsområde
Ordförande
Philip "Bh" Wramsby
Bob
03-06, Tender Bar
Håller ett vakande öga över FGV:s verksamhet och fungerar som kontaktperson.
Sekreterare
Emelie "Semlan" Dymling
Skriver protokoll, adresslista, dokument med mera
Kassör
Oskar "Kråkan" Allerbo
Bob 07-09Håller i FGV:s ekonomi
Dokumentationsansvarig
Fredrik "Faxe" Bonde
90-92Håller i det fortlöpande dokumentationsarbetet, större dokumentationsprojekt och delar av datordriften.
Kommunikatör
Selma "20:an" Allerbo
Bob 05, 09, 10
Vera 07
Ansvarar för FGV:s hemsida samt andra sidoprojekt
Inspextor Bob
Ewa "Skewa" Leth
84-86
Bob 12-
Bobspexets stadiga boj i ur och skur
Inspextris Vera
Anders "Wempa" Wennberg
Vera 13-Verasspexets stadiga boj i ur och skur
Spexdirecteur BobRepresenterar Chalmersspexet Bob
Spexcasseur BobRepresenterar Chalmersspexet Bob
Spexskivkommittè BobRepresenterar Chalmersspexet Bob
Spexdirecteur VeraRepresenterar Chalmersspexet Vera
Spexcasseur VeraRepresenterar Chalmersspexet Vera
Spexskivkommittè VeraRepresenterar Chalmersspexet Vera
Exdirecteur BobFöregående directeur för Bob
Exdirecteur VeraFöregående directeur för Vera