Skip to content

FGV – vilka är vi?

FGV står för Föreningen Gamla Västar och enligt FGV:s stadgar har föreningen ”till ändamål att främja Chalmersspexens framtida fortbestånd samt verka för dess dokumentation”.

FGV arbetar kontinuerligt med att se till att alla Chalmersspex blir dokumenterade på ett så bra sätt som möjligt för att eftervärlden kan få möjlighet av att njuta av allt det roliga som Chalmersspexen gjort genom åren. Detta görs genom att:

  • Publicera böcker, skivor och lexikon
  • Säkerställa att manus, affischer med mera arkiveras på landsarkivet
  • Ansvara att video och filminspelningar från gamla Chalmersspex bevaras och säkras upp för framtiden

Att främja Chalmersspexets fortbestånd är FGV:s främsta uppgift och detta görs på två olika sätt. Först och främst agerar FGV bollplank till årets spex samt stöttar i frågor som är viktiga inte bara för årets utan även kommande års spex. Exempel på detta kan vara framtagandet av en ny logga eller att genomföra en utredning kring hur spexet kan agera för att stå emot det ständigt ökade mediabruset. Utöver detta sätter FGV även upp nyuppsättningar av gamla spex. Detta görs dels för att det är väldigt roligt och dels för att det på ett mycket bra sätt förenar nya och gamla spextraditioner och på så sätt skapar ett ovärderligt nätverk mellan gamla och nya spexare.

Styrelsen

Styrelsen består av de av sittande Inspektor (Inspextant), Directeur, Konstnärlig Ledare, Casseur från det nuvarande spexet samt fem ledamöter som väljs på det ordinarie årsmötet.

Styrelsen har sitt säte i Göteborg och har i uppdrag att förvalta FGV. Detta görs främst genom att säkerställa geomförandet av nyuppsättningar och jubiléer, dokumentation av alla genomförda spex. Styrelsen jobbar även aktivt med att stötta de nuvarande spexen i frågor som inte enbart berör årets spex utan även har stor betydelse för kommande års spex. Vid behov tillsätter styrelsen externa projektgrupper för att utreda hur en så bra lösning som möjligt kan skapas för den aktuella frågeställningen.

FGV:s styrelse består av:

 Post/NamnSpexårAnsvarsområde
Ordförande
Vanessa "Pepp" Vannas
Håller ett vakande öga över FGV:s verksamhet och fungerar som kontaktperson.
Sekreterare
Joakim "Kiwi" Strandberg
Vera 14-18Skriver protokoll, adresslista, dokument med mera
Kassör
Joen "Pompe" Peter
Håller i FGV:s ekonomi
Dokumentationsansvarig
Fredrik "Faxe" Bonde
90-92 och diverse nyuppsättningarHåller i det fortlöpande dokumentationsarbetet, större dokumentationsprojekt och delar av datordriften.
Kommunikatör
Selma "20:an" Allerbo
Bob 05, 09, 10
Vera 07 och diverse nyuppsättningar
Ansvarar för FGV:s hemsida samt andra sidoprojekt
Inspextant
Cecilia "Cessie" Berlin
Vera 03-07
Bob -05
Tender Bar - 08 och diverse nyuppsättningar
Spexets stadiga boja i en stormig hamn
Representant (directeur) för Bobspexet
Helena Andersson
Bob 17-19
Representant (directeur) för Chalmersspexet 2020
Rebecka Bergström
Bob - 19Representerar det nya Chalmersspexet 2020
Spexmästare
Daniel "Kiruna" Fjällborg
Vera 15-20Representerar det nya Chalmersspexet 2020