Skip to content

Chalmersspexets historia

Chalmersspexet startade 1948 i och med uppsättningen av föreställningen Bojan. Under de första åren gick Chalmersspexet ömsom med vinst och ömsom med förlust. Organisationen och strukturen var mycket lös och spexet var ofta tvunget till att låna pengar av studentkåren för att kunna fortsätta sin verksamhet. Dessa pengar skulle dock återbetalas och i början av 1970-talet var Chalmersspexet skyldig studentkåren en del pengar.

1973 bildades därför Jubileumsfonden vars syfte var att med hjälp av äldre spexare säkerställa kontinuiteten samt få ordning på spexets ekonomi och dokumentation. Medlemmar i Jubileumsfonden var några gamla spexare samt årets spexdirecteur/casseur och en person som representant från Kårstyrelsen. Efter ett par år hade alla skulder betalats tillbaka till studentkåren och sedan dess har inga ytterligare pengar lånats.

1987 ombildades Jubileumsfonden på grund av ändrade skatteregler och därmed bildades Föreningen Gamla Västar. FGV är en ideell förening och har till ändamål att främja Chalmersspexets framtida fortbestånd samt verka för dess dokumentation. Vidare förvaltas föreningen av en styrelse som skall ha sitt säte i Göteborg och bestå av fem ordinarie ledamöter, Inspextor och Inspextris för Chalmersspexet Bob och Chalmersspexet Vera samt directeur, casseur och skivkommitté från respektive spex.

Utöver detta formaliserades Spexfonden vilken ligger under studentkåren. Spexfonden förvaltas av kåren och har som ändamål att garantera Chalmersspexens fortbestånd. FGV:s ordförande sitter med i den fondkommitté som beslutar om eventuella uttag ur Spexfonden.